Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on  tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen 
korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Blue Dragonin käytössään olevat asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävien
henkilörekisterien tietosuojaselosteet ovat käyttötarkoituksen mukaisesti
jaoteltu eri henkilörekistereihin.

Asiakasrekisteri
Sähköisen viestinnän rekisteri

Comments are closed.